Inloggen

Asielzoekers moeten gewoon mogen werken

 

Tot november vorig jaar mochten asielzoekers niet langer dan 24 weken werken. Maar asielzoeker en werknemer in de vleesindustrie Elvis vocht die bepaling met succes aan. Is het een goed idee om asielzoekers te laten werken?

 

Ja, vonden enkele Statenleden van Drenthe laatst. En werk hadden ze ook al: leid asielzoekers op om huizen te isoleren. Een win-winsituatie: er is gebrek aan bouwvakkers, de energietransitie moet doorgaan, en de asielzoekers in kwestie maken kennis met taal en cultuur, en doen nuttig werk.

 

Werken is goed voor een mens, vindt ook CGMV. Wat ons betreft is het goed dat de beperking van 24 weken is komen te vervallen, en zouden asielzoekers bovendien vanaf dag 1 aan het werk mogen. Dat laatste is nu nog niet het geval. Pas als de asielaanvraag meer dan zes maanden in behandeling is, mag een asielzoeker aan het werk.

 

Integratie
Werken kent zowel voor de asielzoeker als voor de samenleving een aantal voordelen. De taal en cultuur leer je het beste kennen door je onder te dompelen in die taal en cultuur. Werk is een heel geschikte omgeving voor integratie. Zelfs al wordt de asielaanvraag afgewezen, dan nog kan hij of zij kennis en ervaring opdoen die wellicht later weer kan worden ingezet.

 

Daarnaast verbreekt werken het beeld dat sommigen hebben van Nederland, zoals het idee dat alles hier gratis is. Ook zijn er veel asielzoekers die graag iets terug willen doen voor het land dat hen – al dan niet voorlopig – heeft opgenomen.

 

De samenleving op haar beurt profiteert van het werk dat wordt gedaan, zeker als dat op terreinen is waar toch al grote tekorten zijn. En het ondergraaft het beeld van sommigen dat alle asielzoekers klaplopers of overlastgevers zouden zijn.

 

Afspraken
Er zijn ook duidelijke afspraken nodig. Het moet bijvoorbeeld op voorhand duidelijk zijn dat werk vinden niet betekent dat je automatisch in Nederland kunt blijven. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het hebben van werk.

 

Tegelijkertijd is nuchterheid geboden. Niet alle asielzoekers kunnen en willen werken, niet iedereen kan zomaar aan het werk gaan. Ook voor de Nederlandse werkgever vraagt het veel inzet, als het gaat om het omgaan met cultuurbarrières en taalproblematiek. Integratie is voor beide kanten hard werken. Maar voor degenen die dat wel willen en kunnen, moet veel meer ruimte komen dan nu het geval is.

 

Ineke Evink