Inloggen

Privacyverklaring CGMV vakorganisatie

 

 

Inleiding

CGMV vakorganisatie biedt je via onze website www.cgmv.nl allerlei informatie en praktische hulp aan op het gebied van werk en inkomen. Bij CGMV sta jij centraal. Je kunt dus kiezen op welke manier je gebruik wilt maken van de vele manieren waarop we je kunnen ondersteunen. Misschien wil je dat alleen incidenteel doen, als je in een situatie terechtkomt waarbij je plotseling slim advies rond je werk, inkomen of persoonlijke ontwikkeling nodig hebt. Of op een moment dat je wel wat inspiratie kunt gebruiken, bijvoorbeeld over de invulling van de plaats van je werk in relatie tot je leven en je geloof. Je kunt er ook voor kiezen om lid te worden en op elk gewenst moment even te sparren met CGMV.  

 

We delen informatie ook via onze digitale nieuwsbrieven en social media. En ook via de beschermde ledenomgeving kun je informatie van ons verwachten. Om deze informatie te kunnen verstrekken verwerken wij persoonsgegevens. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met deze gegevens. Welke persoonsgegevens wij precies gebruiken en met welk doel kun je lezen in deze privacyverklaring. 

 

 

We nemen onze verantwoordelijkheid

CGMV vakorganisatie verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Betalingsgegevens
 • Factuuradres
 • lidnummer van CGMV vakorganisatie
 • Werkgeversgegevens
 • Cao gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Jouw gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt. Wij houden ons hierbij aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Als je lid bent geworden bij ons, een product afneemt of een vraag stelt via de website dan laat je gegevens bij ons achter. Wij verwerken dus alleen die gegevens die door jouzelf aan ons bekend gemaakt zijn toen je lid werd en/of in het kader van de door jou gevraagde dienst. We bewaren deze gegevens niet langer dan nodig is voor het leveren van onze diensten, zoals hieronder beschreven. 

 

 

Waarom we gegevens nodig hebben

CGMV vakorganisatie verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze (nieuws)brieven en magazines
 • Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten,  producten en ledenvoordelen
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 

Als je lid wordt van CGMV ontvang je automatisch ons verenigingsmagazine Clink. Actuele informatie over de dienstverlening en activiteiten van CGMV wordt gedeeld via de nieuwsbrief. Blijf je graag op de hoogte? Schrijf je dan in op www.cgmv.nl/nieuwsbrief.  Zowel leden als niet-leden kunnen zich abonneren op een digitale nieuwsbrief. In elke digitale nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee je je hiervoor weer kunt afmelden. 

 

 

Hoe lang we gegevens bewaren

CGMV vakorganisatie zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

 

 

Delen met anderen

CGMV vakorganisatie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. CGMV vakorganisatie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

In kaart brengen websitebezoek

CGMV vakorganisatie gebruik cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Wij maken gebruik van twee soorten cookies:

 

functionele cookies 
Deze cookies hebben een functionele rol binnen onze website, zonder deze cookies zou onze website niet goed functioneren. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat je als je eenmaal inlogt, dat je ingelogd blijft. 

 

analytische cookies
Wij maken gebruik van Google Analytics-cookies. Met behulp van deze cookies worden Google Analytics-rapporten met demografische en interessegegevens van websitebezoekers gegenereerd.  Daarvoor hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Het laatste octet van het IP-adres hebben wij gemaskeerd; en het ‘gegevens delen met Google’ staat uit. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ben je lid van ons dan zijn jouw gegevens ten allen tijde ter inzage beschikbaar als je inlogt op www.cgmv.nl. Daar kun je je gegevens ook aanpassen. Wil je je gegevens laten verwijderen dan kun daartoe een verzoek indienen via info@cgmv.nl. Ben je geen lid van ons neem voor inzage van je gegevens dan kun je hiervoor eveneens contact opnemen via info@cgmv.nl. 

 

 

Beveiliging

CGMV vakorganisatie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

 

Zo bevinden je persoonsgegevens zich achter een beveiligde omgeving waarvoor je moet inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. We maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer – SSL). Hierdoor wordt alle informatie tussen jou en onze website afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert. Wij houden logs bij van alle aanvragen van persoonsgegevens. Indien nodig grijpen we hierop in. 

 

CGMV maakt gebruik van AFAS online. AFAS online maakt gebruik van twee datacenters, welke eigendom zijn van Leaseweb, één van de grootste leveranciers van datacenterdiensten. Leaseweb datacenters hebben een hoge betrouwbaarheid en zijn gecertificeerd op het gebied van kwaliteit en informatiebeveiliging. Voor alle gebruikte datacenters is minimaal een ISO9001 en ISO27001 certificering van toepassing. AFAS toetst jaarlijks of wordt voldaan aan de eisen van leveranciers in het productieproces. Beide datacenters voldoen aan strenge Nederlandse en Europese wetgeving met betrekking tot logische en fysieke toegangsbeveiliging en continuïteit.

 

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op via telefoonnummer 038-4254379 of e-mailadres info@cgmv.nl.