Inloggen

Herfststorm Ciarán

 

Voor vandaag is code geel afgekondigd. Een storm gaat over Nederland en deze storm heeft ook een naam gekregen: Storm Ciarán (donker, duister).

 

 

Ciarán is een betekenisvolle naam, zeker in deze tijd. We zitten in de wintertijd, het wordt weer eerder en sneller donker. We zitten ook in een donkere periode, als ik denk aan de oorlogen die momenteel woeden op diverse plaatsen in de wereld. We zien het lijden om ons heen. Pijn, angst, rouw, verlies, woede, wreedheid, vluchtelingen, gegijzelden, leed, armoede, geweld. 

Code geel op veel plekken in de wereld, die rood gekleurd raakt. Deze novemberstorm heeft een symbolische naam. We zitten in een duistere wereld en we hebben het Licht hard nodig. Het Licht, dat vrede geeft, naastenliefde, barmhartigheid, medemenselijkheid, verlangen naar God, onvoorwaardelijk liefde. Licht, dat verwijst naar het hoogste gebod.

 

 

Zomer
Het is al weer enige tijd geleden, dat ik een column voor CGMV geschreven heb. De zomer ging snel en ik heb in de afgelopen tijd verschillende activiteiten ontplooid en er zijn mooie dingen gebeurd. We hebben ondertussen onze tweede kleinzoon gekregen. Bijzonder om als opa bij het nieuwe leven betrokken te zijn: met verwondering, blijdschap en dankbaarheid.

Onlangs hebben we ‘Dankdag voor gewas en arbeid’ gevierd: dankbaar voor onze moestuin, voor de groenten en vruchten die onze tuin opgeleverd heeft. Een moestuin geeft plezier en brengt ook veel arbeid met zich mee. Voor onze kerkelijke gemeente zijn we actief geweest: voorbereidingen voor een rommelmarkt, voor een nieuw jeugdseizoen, kerkenraadswerk en het plannen van een jaarprogramma met Bijbelstudies en themabijeenkomsten, deelnemen aan mannenbijeenkomsten (thema over priester-zijn in je gezin).

 

 

Familiedagen, in Gorinchem, in de Evenementenhal
Op 18 oktober j.l. was ik in de Evenementenhal te Gorinchem voor een interview over echtgenoot-zijn, priesterschap als partner en vader-zijn in het gezin. Het is een mooi interview geworden over een niet zo gebruikelijk onderwerp, maar wel van belang en interessant. Tijdens het interview bleven een aantal bezoekers van de beurs aandachtig staan luisteren. En sommigen gingen er even lekker bij zitten.

Later had ik een gesprek met een jong echtpaar, jong van leeftijd en net een week getrouwd. Zij hebben naar een lezing over het huwelijk geluisterd en zaten daar nog over na te denken. We raakten in gesprek over persoonlijke dingen: hun verkeringsperiode, huwelijksverwachtingen, gewoonten van huis uit en eigen gedragspatronen, over belevingen en emoties, over een gezond communicatiepatroon. Zomaar een spontaan gesprek over diepgaande relationele aspecten. Bijzonder deze openheid van dit hechte stel. Mooi dat dat kan tijdens de ‘Familiedagen’.

 

 

Zorgverzekeringen
Tijdens de ‘Familiedagen’ had ik ook gesprekken met een tweetal zorgverzekeraars, met name over welke plek zij vaders geven binnen hun polisvoorwaarden, bij voorbeeld bij de Aanvullende Zorg. Die vraag bleek een eyeopener, want daar hadden de vertegenwoordigers van deze zorgverzekeringen nog niet bij stilgestaan. Welke plaats (en waardering) geven zij vaders bijvoorbeeld binnen de reguliere kraamzorg, bij de gesprekken met eerstelijnsverloskundigen of bij programma’s als Centering Parenting, tijdens een intensieve mantelzorgperiode e.d. Goed om daar over na te denken en om dat te benutten in de zorgpolis

 

 

Met pensioen zijn
Inmiddels ben ik bijna 1½ jaar met pensioen. Ik ben bezig met twee online magazines, die tot nu toe elke maand uitgekomen zijn op mijn website: ‘Vaderschapskennis’ en ‘VaderKracht Centraal’. In ‘Vaderschapskennis’ bundel ik berichten, publicaties en artikelen over hedendaags vaderschap (ouderschap): ontwikkelingen, boekrecensies, wetenswaardigheden en verhalen. In het online-magazine ‘VaderKracht Centraal’ sta ik stil bij het thema ‘God de Vader en ons eigen vaderschap’. Hoe inspireert ons geloof in het dagelijks vaderschap, als ‘Daddycation’. Een bijzonder woord voor toegewijd vaderschap vanuit ons geloof in God de Vader en Jezus, Zijn Zoon. Leuk werk om te doen en nuttig.

 

 

In Hem verbonden,
Bob de Raadt