Inloggen

Hoe veelzijdig is jouw leefwereld?

 

Onlangs verscheen het SCP-rapport “De leefwerelden van arm en rijk”. In dit rapport komt naar voren dat rijken steeds minder vaak in aanraking komen met mensen die gemiddeld welvarend zijn of arm. En andersom geldt ook dat arme mensen steeds minder vaak in contact komen met rijkere personen. De vraag is of we ons hier ook zorgen over moeten maken. En zo ja, welke rol kunnen bedrijven en organisaties spelen om deze leefwerelden dichter bij elkaar te krijgen?

 

In het SCP-onderzoek is bekeken hoe de leefwerelden van de 20 procent meest welvarende en de 20 procent minst welvarende Nederlanders in de leeftijd van 30 tot en met 59 jaar zich tussen 2011 en 2020 hebben ontwikkeld. Hoewel Nederland in vergelijking met andere Europese landen niet erg gesegregeerd is, blijkt uit dit onderzoek dat leefwerelden in tien jaar tijd wel eenzijdiger zijn geworden.

 

En dat is best opmerkelijk te noemen. In een tijd waarin alle nadruk ligt op inclusiviteit, raken we steeds meer verstrikt in onze algoritmes. Allereerst online, maar ook fysiek zoeken we steeds meer gelijkgezinden op. De welbekende bubbels.

 

Eerst de geruststelling. Er is niets mis met bubbels. Je ontmoet elkaar omdat je iets samen deelt en dat onderscheidt je van anderen. Het wordt anders als je wel in verschillende bubbels participeert, maar in deze bubbels steeds weer hetzelfde type mensen tegenkomt. In dit onderzoek blijkt dat op te gaan voor rijke Nederlanders die arme Nederlanders steeds minder ontmoeten en andersom.

 

Hoe zorg je ervoor dat je leefwereld veelzijdig blijft? Hoe zorg je ervoor dat je lenig genoeg blijft om je in te leven in de ander? Je kunt meningen lezen op social media, maar wat is er mooier dan het in een gesprek te horen van je collega op het werk? Het enige dat je nodig hebt is een beetje lef en het bewustzijn dat onze samenleving wel een beetje naastenliefde en rechtvaardigheid kan gebruiken.

 

Tot slot een tweetal kleine ideeën die je zou kunnen toepassen op je werk, een plek waar je ook al snel te maken hebt met subgroepen en bubbels.

 

  • Knoop eens een gesprekje aan met de schoonmaker en daarnaast je directeur. En dan niet functioneel, maar uit interesse voor de persoon. Het hebben van een bepaalde functie kan het ‘normale’ contact namelijk in de weg staan. Tegelijk help je de ander om ook meer in verbinding te staan met de rest van de collega’s.
  • Óf zorg ervoor dat bij een middagpauze meerdere functiegroepen tegelijk pauze hebben en stimuleer daarbij het onderling contact. Hoe waardevol is het als een manager en een receptioniste tijdens een lunchwandeling samen hun verhalen delen.

Terug naar de beginvraag: Hoe veelzijdig is jouw leefwereld? En welke stap zou jij willen/kunnen zetten om een nieuw contact aan te gaan? Theoretisch leren is zilver, maar een persoon leren kennen in de praktijk is een ervaring die goud waard is.

 

Tonnis Rademaker