Inloggen

Kan een werkgever een werknemer 1% ziek houden?

 

Peter is al een jaar ziek en kan daarom niet werken. Gelukkig herstelt hij na dit jaar eindelijk en kan na een re-integratieperiode weer volledig aan het werk. Zijn werkgever wil hem voor de zekerheid nog een paar weken voor 1% ziekgemeld houden. Want stel dat Peter toch niet duurzaam is hersteld en weer uitvalt.

 

Als een werknemer ziek en dus arbeidsongeschikt is, moet de werkgever zolang hij ziek is het loon doorbetalen. De ziekteperiode waarin het loon moet worden doorbetaald, duurt in beginsel maximaal 104 weken. Als de werknemer beter is (hersteld) maar binnen vier weken opnieuw ziek wordt, dan worden de ziekteweken bij elkaar opgeteld. Dit telt dan als één ziekteperiode.

Terug naar Peter. Als Peter ziek was, zes weken hersteld was en dan weer ziek wordt, dan gaat een nieuwe ziekteperiode in. Dat geldt ook als hij weer met dezelfde klachten uitvalt. Het gevolg voor de werkgever is dat hij dan in het ergste geval opnieuw 104 weken lang het loon moet doorbetalen. Dat vinden werkgevers niet fijn want de loondoorbetaling tijdens ziekte kost een werkgever veel geld.

 

Administratief ziek
Een oplossing die een werkgever dan soms toepast, is de werknemer administratief ziek te houden zodat er geen nieuwe ziekteperiode ontstaat. Die werknemer staat dan vaak in de administratie voor 1 of enkele procenten ziekgemeld.

 

Deze oplossing werkt alleen niet. Recent heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, in navolging van eerdere rechtspraak, opnieuw geoordeeld dat deze oplossing arbeidsrechtelijk niet door de beugel kan. Op die wijze kan de werkgever namelijk zelf bepalen of sprake is van een periode van meer dan vier weken van herstel. En daarmee kan hij het ontstaan van een nieuwe verplichting tot loondoorbetaling van 104 weken voorkomen. Dat is, aldus het hof, niet juist.

 

Het uitgangspunt bij ziekte is dat het in eerste instantie de werknemer is, die bepaalt of hij al dan niet (meer) arbeidsongeschikt is. Vervolgens is het aan de werkgever om, op basis van het advies van een bedrijfsarts, te beoordelen of een ziek- of hersteld-melding wordt geaccepteerd. Vaak is dit juist bij langdurige arbeidsongeschiktheid aan te raden. Een werkgever heeft immers zorgplicht.

 

Deskundigenoordeel UWV
Ná de bedrijfsarts, zou het UWV nog een rol kunnen vervullen. Als de bedrijfsarts meent dat de werknemer nog niet hersteld is, dan hoeft de werkgever de hersteld-melding ook niet te accepteren. Als de werknemer het daarmee niet eens is, dan kan de werknemer een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts, of een deskundigenoordeel bij UWV.

 

Mocht de werkgever het niet eens zijn met of twijfelen aan het oordeel van de bedrijfsarts, dan kan ook de werkgever het UWV om advies vragen. De werkgever kan dan zelf een deskundigenoordeel aanvragen.

 

Tot slot
Kortom, Peter mag door de werkgever niet administratief ziekgemeld blijven. Twijfelt de werkgever aan een hersteldmelding van Peter dan kan hij hem laten oproepen door de bedrijfsarts.

Heeft u vragen over arbeidsongeschiktheid, loondoorbetaling, re-integratie of hersteldmelding? Neem contact op met de juristen van CGMV.

 

Janneke Wiersema