Inloggen

Landbouw

 

De Nederlandse landbouwsector is beroemd in de hele wereld, en terecht. Echter: de grenzen aan de groei zijn inmiddels in zicht. De kunst is land- en tuinbouw overeenkomstig die grenzen gelegenheid te geven zich te ontwikkelen.

Wat wij vinden:

 

  • Boeren weten dat ze goed voor de aarde moeten zorgen. Maar ook zij zijn onderdeel van systemen, net als de burger. Boeren moeten de kans krijgen hun bedrijfsvoering zo aan te passen dat de natuur niet te veel wordt belast en zij een goede boterham kunnen blijven verdienen.

  • Keuzes zijn onvermijdelijk. Maar boerenfamilies en kleinere bedrijven hebben wat ons betreft voorrang boven de groten. Liever een melkveehouder met honderd koeien dan een varkenshouder met tienduizend varkens.

  • Landschapsbeheer dient fatsoenlijk te worden beloond. De bijdrage die agrariërs leveren aan landschaps- en natuurbeheer valt nauwelijks te overschatten. Betaal ze er dan ook voor.

Wat wij doen:

 

  • We geven christelijke agrariërs de gelegenheid elkaar te ontmoeten, organiseren bijeenkomsten en laten van ons horen bij de media als daar aanleiding voor is.
  • Vier keer per jaar komt ons eigen magazine Verbinding uit, vol verdiepende artikelen en interviews.

 

 

Lid worden