Inloggen

Onderwijs

 

De mensen die in het onderwijs werken, doen dat met hart en ziel. Maar er zijn grote zorgen over het onderwijs. Bijna een kwart van de leerlingen loopt het risico als volwassene laaggeletterd te zijn, er zijn duizenden thuiszitters, en er is gebrek aan leraren. Maar de school is een onmisbaar onderdeel van de samenleving, en verdient daarom veel meer dan het nu krijgt.

Wat wij vinden:

 

  • Zorg dat de leraar zijn werk kan doen. Zadel haar of hem niet op met (overbodige) administratie en protocollen maar vertrouw op haar kennis en ervaring. Geef leraren de ruimte aan te sluiten bij wat het kind nodig heeft. In het voortgezet onderwijs heeft de leraar meer uren nodig voor het aantal lessen dat gegeven wordt.

  • Passend onderwijs is een prachtig streven. Maar geef de leraar dan wel de kans dit toe te passen in de klas. Zorg voor goede onderwijsassistenten en andere ondersteuning. Kleinere klassen zijn daarbij voorwaarde.

  • Versterk het mbo. Te lang heeft het middelbaar beroepsonderwijs geleden onder een slecht imago, alsof het een mindere keuze zou zijn. Maar hier worden de vakmensen van de toekomst opgeleid, die hard nodig zijn in allerlei sectoren.

Wat wij doen:

 

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 

 

Lid worden