Inloggen

Stagiaires verdienen een vergoeding

 

Ze staan volop in de belangstelling: stagiaires. Vaak gaat het goed, maar soms voelen ze zich vooral goedkope arbeidskrachten. Zou er een verplichte stagevergoeding moeten komen?

 

Ja, vindt CGMV. Bedrijven profiteren van stagiaires en daarom mag er een vergoeding tegenover staan. Toch zou niet elke sector hetzelfde hoeven te betalen. Het maakt immers nogal uit waar je stageloopt, of je echt meewerkt of dat je vooral leert. Wij pleiten daarom voor een minimum stagevergoeding maar ook voor een maximum, onder meer afhankelijk van de stageduur.

 

Balanceer-act
Maar er is meer over te zeggen. Stages zijn een balanceer-act tussen de belangen van het bedrijf, de student en de school. Het bedrijfsleven heeft baat bij goed opgeleid personeel en kan stagiaires aan zich binden door hen goed te begeleiden. Dat kan moeilijk zijn omdat dat tijd en aandacht kost, en dat is bij personeelsgebrek een groot probleem.

 

Stagiaires moeten leren van hun stage en zijn voor hun diploma afhankelijk van een goede beoordeling. Dat kan hen in een kwetsbare positie brengen. Scholen op hun beurt zijn afhankelijk van bedrijven die stageplekken aanbieden. Te hoge eisen stellen is dan niet handig.

 

Afstemming
Er wordt veel en vaak terecht geklaagd over de stages. Er wordt soms misbruik van stagiaires gemaakt, bijvoorbeeld omdat ze worden ingevlogen als goedkope arbeidskracht die een klus voor het bedrijf moet opknappen waar geen budget of personeel voor is.

 

Betere onderlinge afstemming over eisen, wensen en verlangens kan teleurstelling en ergernis voorkomen. De onderwijsinstelling is daarvoor het eerst verantwoordelijk. Immers, zonder stage geen diploma.

 

Ineke Evink