Inloggen

Werk is belangrijk, maar werk is niet alles

 

Het is vaak het eerste dat je wordt gevraagd als je met iemand kennismaakt: ‘Wat doe je voor werk?’. Voor veel mensen valt het werk dat ze doen bijna of zelfs helemaal samen met hun identiteit. Maar wat als je werkloos bent, of chronisch ziek? Of om een andere reden niet kunt werken? Als je aan de slag wilt met dit onderwerp, is een themasessie ‘Je bent meer dan je werk’ misschien iets voor je. Tineke Folkers leidt de sessie en geeft uitleg.

 

Voor wie is de themasessie bedoeld?
“Voor mensen die geen werk kunnen vinden, en ook voor mensen die niet meer kunnen werken, om wat voor reden dan ook. Het is dus een bijeenkomst voor mensen die actief op zoek zijn naar werk, maar ook voor mensen die niet meer kunnen werken, bijvoorbeeld vanwege ziekte. We gaan het onder meer hebben over een zinvolle invulling van de dagen, over vrijwilligerswerk, en over wat geen baan hebben doet met je zelfbeeld.”

 

Wat leer je tijdens zo’n sessie?
“Dat je werkloos bent, wil nog niet zeggen dat je niet meer kunt of wilt meedoen. We willen vooral met elkaar in gesprek gaan om van elkaar te leren. En om te ontdekken dat je niet de enige bent die in die situatie verkeert. Voor mensen die wel op zoek zijn naar werk geef ik tips over solliciteren. Maar we gaan vooral met elkaar kijken naar wat er meer is dan alleen je werk. Er is nog zo veel meer mogelijk. En er zijn zo veel nuttige dingen die je kunt doen.”

 

Voor veel mensen is hun werk hun leven, hun identiteit. Hoe komt dat?
“De samenleving oordeelt vaak negatief over mensen zonder baan. Als je geen werk hebt, loop je kans dat je aan jezelf gaat twijfelen. Voor veel mensen is de tijd die aan het werk besteed wordt, een groot deel van de wekelijkse invulling. Als dat wegvalt, kun je je gaan afvragen of je nog wel van ‘toegevoegde waarde’ bent. Door je werk krijg je een bepaald aanzien, dus werk kan ook een statussymbool zijn. We vinden het nu eenmaal belangrijk hoe een ander naar ons kijkt.

 

Er komt ook soms een concreet product uit je handen waar een ander weer mee verder kan of waar iemand concreet wat aan heeft. Dat geeft voldoening. Werk heeft daarnaast ook een belangrijk sociaal aspect. Je hebt collega’s waar je een groot deel van de week mee doorbrengt, of je ontmoet klanten die je van dienst kunt zijn. En werk levert natuurlijk ook een inkomen op.”

 

Leer je in de sessie ook hoe je anders tegen dat idee kunt aankijken?
“Ja, want je bent zo veel meer dan je werk! Je omgeving is ook meer dan alleen je werk. Je hebt immers nog andere sociale contexten: je huis, familie, straat, kerkelijke gemeente of je dorp. We besteden aandacht aan het delen van kennis en informatie. En we delen visies over het verlies van werk, en de zoektocht naar nieuw werk of een andere invulling van de dag.”

 

Christenen weten best dat ze meer zijn dan hun werk, in ieder geval in theorie. Wat maakt het soms moeilijk dat zo te zien?
“Omdat ieder mens ergens toch graag gezien wil worden. En dan concreet ‘gezien’ door andere mensen. In ons hoofd weten we dat de Heer ons altijd ziet. Maar als anderen ons zien en ons nodig hebben, dan geeft dat een stukje voldoening. Dat valt weg als je werk wegvalt. Het is goed je daarvan bewust te zijn. En het helpt als er dan een andere invulling van de tijd gevonden kan worden die dezelfde voldoening (of zelfs nog wel meer voldoening) kan geven dan ons werk.”

 

Zijn er nog steeds veel mensen die ondanks de krapte op de arbeidsmarkt geen werk kunnen vinden?
“Het aantal werklozen dat lange tijd zonder werk zit, is flink gedaald. Tien jaar geleden was een op de drie werkloze mensen minstens een jaar werkloos, nu is dat nog maar een op de zeven. Dat komt omdat er een groot personeelstekort is en de bevolking vergrijst. Onder de langdurig werklozen is de gemiddelde leeftijd wel gestegen.

 

En er is altijd een groep mensen die moeilijker aan het werk kan komen dan een andere groep. Dat heeft soms te maken met vooroordelen van de werkgever, bijvoorbeeld dat mensen die wat langer werkloos zijn vaker ziek zijn of minder goed kunnen meekomen. Ook voor ouderen is het nog steeds moeilijker om werk te vinden. Of het ontbreekt werkzoekers aan een bepaald netwerk.”

 

Hoeveel mensen doen er tegelijk aan mee?
“We denken aan maximaal zes deelnemers. Als er meer aanmeldingen zijn, plannen we een volgende bijeenkomst in.”

 

Wil je deze themasessie bijwonen? Mail (info@cgmv.nl) of bel (038-4254379) voor meer informatie.

 

Ineke Evink en Tineke Folkers