Inloggen

Predikanten

 

Predikanten zijn geen gewone werknemer en hebben speciale ondersteuning nodig om het gebied van werk en inkomen. Bij CGMV begrijpen we wat het betekent om predikant te zijn. We kennen niet alleen de mooie kant van dit ambt, maar ook de uitdagingen, complexe situaties, zorgen, en hoge verwachtingen die soms op je afkomen. CGMV draagt bij aan de professionaliteit en kwaliteit van het predikantswerk door ze te voorzien van toerusting, zowel in vorm als inhoud, de individuele en gezamenlijke belangen te behartigen, en de onderlinge verbondenheid en het vertrouwen te stimuleren en bevorderen.

Wat vinden wij:

 

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Wat wij doen:

 

  • ondersteuning in jouw persoonlijke situatie. Hoe vind je een goede balans tussen werk en privé? We helpen je als je vragen hebt over de samenwerking met kerkenraad en gemeente en we staan je bij over zaken als materiële voorwaarden.
  • behartiging van de belangen van de collectieve groep predikanten. Dat doen we door afspraken te maken met kerken over de materiële regelingen predikanten.
    rechtsbijstand door ervaren juristen bij onder andere conflicten, ethische dilemma’s, moeilijkheden in de samenwerking of in het uiterste geval bij losmaking, ontheffing of schorsing en afzetting van een predikant.
  • bevordering van de professionaliteit en kwaliteit van het werk van predikant, onder andere door de toerusting van predikanten te stimuleren. Denk daarbij aan faciliteiten (studievergoeding en verlof) die geregeld zijn, maar ook aan educatie of andere instrumenten voor begeleiding (supervisie, coaching, begeleidingscommissie).
  • stimulans van de onderlinge verbondenheid tussen predikanten en andere kerkelijke verbanden en daarnaast het profileren van CGMV predikanten in andere relevante netwerken.
  • bijeenkomsten waaronder het Pinkstercongres en de najaarsvergadering voor predikanten verbonden in de personeelsvereniging.

 

 

Lid worden